پروژه اداری

پروژه اداری دیدار

مساحت زمین پروژه: 922 متر مربع مساحت زیربنای کل: 4686 مترمربع
مساحت زیربنای مفید اداری: 2771 متر مربع تعداد طبقات: 8

نشانی: بزرگراه شهید حقانی، خیابان دیدارشمالی، پلاک 1