پروژه مسکونی

پروژه مسکونی دژمجو


مساحت زمین پروژه: 962 متر مربع مساحت زیربنای کل: 4130 مترمربع
مساحت زیربنای مفید مسکونی: 2124 متر مربع تعداد طبقات زیر همکف: 4
تعداد طبقات روی همکف :
8
تعداد واحدهای مسکونی 18

نشانی:خیابان پاشا ظهری (کامرانیه جنوبی )، خیابان برادران دژمجو، پلاک 48