تهران:
بلوار نلسون‌ماندلا - کوچه علیرضا دامن‌افشار - پلاک 9 - طبقه سوم 

تلفن :43000288-021
فکس:88198565-021
کدپستی:1969776098
تاریخ بروزرسانی:03/بهمن/1401
سهامداران سهامداران  تعداد سهام
 درصد سهام
1 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملي
5،999،897،952
99/9983
2 شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار 31،572 0/0005
3 شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان 31،572
0/0005
4 شرکت توسعه کشت و صنعت ملی 31،572
0/0005
 5 شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی
7،332 
 0/0001
 
 6،000،000،000
100