تهران:
بلوار نلسون‌ماندلا - خیابان علیرضا دامن‌افشار - پلاک 9 - طبقه سوم  

تلفن:43000288-021
فکس:88198565-021
کدپستی:1969776098
تاریخ بروزرسانی:28/بهمن/1402
سهامداران سهامداران  تعداد سهام
 درصد سهام
1 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملي
7.999.863.936 99/9983
2 شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار 42.096 0/0005
3 شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان 42.096
0/0005
4 شرکت توسعه کشت و صنعت ملی 42.096
0/0005
 5 شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی
9.776 
 0/0001
 
 8،000،000،000
100