تهران:
میدان آرژانتین،خیابان بخارست، نبش هفتم، پلاک یک، طبقه اول
تلفن تماس:88109219
کدپستی:1513736813

پروژه تجاری- اداری

                            پروژه تجاری- اداری بازار قطعات خودرو                                   

MIBIC
مساحت زمین پروژه طبق سند: 64/33323 متر مربع مساحت کل پروانه: 135000 مترمربع
مساحت فضای تجاری: 26500 متر مربع مساحت انبار تجاری: 5315 مترمربع
مساحت اداری: 4500 مترمربع مساحت فضای آموزشی فرهنگی: 2500 مترمربع
تعداد طبقات: 6 تعداد پارکینگ: حدود 2000 واحد

نشانی: کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج، بلوار چوگان، تقاطع بلوار ولیعصر، پلاک ثبتی 1539/1538/1537/2106