تهران:
میدان آرژانتین،خیابان بخارست، نبش هفتم، پلاک یک، طبقه اول
تلفن تماس:88109219
کدپستی:1513736813

معرفی شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی

تاريخچه تاسیس شرکت:
شركت بين الملل ساختمان و صنعت ملي (سهامي خاص) در تيرماه سال 1382 تأسيس و درمورخه 1382/10/14 تحت شماره 214452 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است.
موضوع فعاليت شركت مطابق اساسنامه :
  • سرمایه گذاری و مشارکت در انواع طرحها و پروژه های ساختمانی و مهندسی، تولیدی و خدماتی و اداره آنها.
  • بازسازی، نوسازی، اداره و نگهداری، اصلاح و توسعه انواع پروژه ها و شرکتها و انجام کلیه خدمات ساختمانی و مهندسی مورد نیاز مؤسسات.
  • استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. همچنین انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتها داخلی و خارجی.
  • مشارکت و اجرا پروژه های انبوه سازی و مبادرت به خرید و فروش اموال غیر منقول و ساختمانها بصورت مشاع و یا متری.
  • اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ هرگونه مجوز بمنظور اجرای عملیات و فعالیت موضوع شرکت و بطور کلی انجام کلیه عملیات مجاز که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید می باشد.
سهامدار اصلی :
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ( سهامی عام ) با نماد بورس " و بانک " شرکت مادر و سهام‌دار اصلی شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی ( سهامی خاص ) است.
سرمایه شرکت :
سرمایه فعلی شرکت (ثبت شده) مبلغ 900 میلیارد ریال است .
1 سید محمود حسینی عضو و ریس هیت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
2 حسین عباسی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار
3 صمد رشیدی جهان آباد
عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت ملی
4 سلمان نوغانی عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
5 اصغر دانشیان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره توسعه بین المللی تجارت ملی