تهران:
میدان آرژانتین،خیابان بخارست، نبش هفتم، پلاک یک، طبقه اول
تلفن تماس:88109219
کدپستی:1513736813

اعضاء هیئت مدیره

1 جواد دلیری عضو هیئت مدیره توسعه بین المللی تجارت ملی
2 علی طالقانی عضو هیئت مدیره شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار
3 محمد قنبری
عضو  و رئیس هیئت مدیره
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی
4 هادی نظرپور
عضو و نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
5 یزدان  احمدوند مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی