تهران:
میدان آرژانتین،خیابان بخارست، نبش هفتم، پلاک یک، طبقه اول
تلفن تماس:88109219
کدپستی:1513736813

اعضاء هیئت مدیرهنام و نام خانوادگی سمت نماینده از شرکت حقوقی درصد مالکیت مدرک تحصیلی  سوابق کاری  سوابق فعالیت


1


جواد دلیری


رئیس هیئت مدیره (رئیس کمیته حسابرسی داخلی) (غیر موظف)


توسعه بین المللی تجارت ملی


0/0001
 

دکترای حسابداری
 -
شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز
(وابسته به صندق بازنشستگی کشور) "معاون مالی و اداری"    آبان 1398 تا کنون
-
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گوهر "عضو کمیته حسابرسی"
عضو هیئت مدیره شرکت گرانیت لیا،عضو هیئت مدیره شرکت نیرو تراز پی ریز، ....
عضو انجمن حسابداران خبره ایران از سال 1395 تا کنون
عضو انجمن مدیران مالی ایران از سال 1395 تا کنون
عضو انجمن حسابداران مدیریت ایران از سال 1394 تا کنون
ترجمه و تالیف کتاب حسابدارای و تغییر چشم انداز گزارشگری یکپارچه

2
علی طالقانی
عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
0/0005
کارشناسی ارشد MBA
- شرکت صنایع پترو شیمی زنجان، آبان 1398 تا کنون
( پروژه احداث واحد تولید اوره و آمونیاک زنجان، مدیر توسعه سازمانی و سرمایه انسانی، مدیر دفتر مدیریت پروژه )
-
شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک رای، آبان 1398 تا کنون
( مشاور توسعه سازمانی، مدیریت سرمایه ی انسانی و مدیریت پروژه )
- تدوین و  پیاده سازی فرایندهای مورد نیاز پروژه
راه اندازی و اداره ی دفتر مدیریت پروژه (PMO) , ........
- تدوین بیانیه ی ماموریت و طراحی ساختار سازمانی شرکت،
تدوین مدل فرایندی شرکت، ...........


3


محمد مهدی محمدی 


 عضو هیئت مدیره (غیر موظف)


شرکت توسعه کشت و صنعت ملی0/0005
کارشناسی مهندسی مکانیک
- مدیرعامل شرکت ایساتیس آسانبر( از سال 1399 تا کنون)
- مدیرعامل  موسسه رفاهی کارکنان همراه اول

 - مدیر پروژه طرح آبرسان به ارسنجان و سعادتشهر
- پیاده سازبرنامه استراتژی شرکت در زمینه بازاریابی
- پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه (PMBOK)


4


هادی نظرپور


عضو و نایب رئیس هیئت مدیره (موظف)


شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان


0/0005
دکتری مهندسی سازه 
- پژوهشگاه نیرو  "طرح و توسعه مجموعه پژوهشگاه"
- بانک ملی "سرمایه گذاری و ساخت وساز پروژه های تجاری مسکونی"
تدریس  گرایشات مهندسی عمران، راه و ترابری، "مهندسی و مدیریت ساخت" و سازه دوره های ارشد و دکتری 

5
یزدان  احمدوند
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (موظف)
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
99/9984
کارشناسی ارشد شهرسازی 
- عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه 
- مدیرعامل شرکت مشاور معمار و شهرساز زیستا 
- مدیر بخش معماری و شهر سازی سازمان نوسازی شهرداری تهران
- مدیر بخش معماری و شهرسازی شرکت نوسازان شهر تهران
- تهیه طرح تفصیلی از شهر تهران، طرح جامع شهر ملایر مهندسان مشاور زیستا، طرح امکان سنجی مجتمع تجاری شهر بابل، مدیر پروژه طرح جامع و تفصیلی شهر لنگرود، مدیر تهیه طرح جامع حریم شهر ساوه، ...............
- تالیف کتاب کلانشهر کرج