تهران:
میدان آرژانتین،خیابان بخارست، نبش هفتم، پلاک یک، طبقه اول
تلفن تماس:88109219
کدپستی:1513736813

اعضاء هیئت مدیره

1 محمد  کتابچی عضو و رئیس هیت مدیره توسعه بین المللی تجارت ملی
2 سلمان  روحانی فر عضو هیئت مدیره شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار
3 محمد قنبری
عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت ملی
4 هادی نظرپور
عضو و نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
5 یزدان  احمدوند مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی